OPISKELU KUORTANEEN
LUKIOSSA

OPISKELU

Olosuhteet kaikki lähellä

Kuortaneen lukiossa ja urheilulukiossa on yhteensä 290 opiskelijaa. Lukio sijaitsee urheiluopistoalueella Kuortane-hallin eteläpuolella. Lukion kaikissa opetusluokissa on ajanmukaiset opetusvälineet. Koululla on nykyaikaisten luokkatilojen lisäksi opiskelijoille tarkoitettuja tiloja, joissa voi lukea, tehdä läksyjä ja vain oleskella kavereiden kanssa.

Opiskelijoiden lähiyhteisö – sosiaalisesti ja fyysisesti turvallinen kotipesä

Luokattomuus

Luokattomassa lukiossa opiskelija lukee oppiaineita itse valitsemassaan järjestyksessä. Mikäli opiskelija saa opintojaksostaan hylätyn arvosanan, hän voi osallistua siihen uudestaan. Muissa aineissa eteneminen jatkuu normaalisti. Luokalle ei voi jäädä eikä saada ehtoja. Välineaineissa (kielet ja matematiikka) voidaan edellyttää edellisen opintojakson hyväksyttävää suorittamista ennen uuden opintojakson opiskelua. 

Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Opiskelija ilmoittautuu kirjoituksiin silloin, kun ainakin oppiaineen pakolliset opintojaksot tulevat suoritetuiksi. Kolmessa vuodessa valmistuvat kirjoittanevat pääosan aineista edelleen kolmannen vuoden keväällä. Ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun tutkintoon tarvittavat 5 pakollista ainetta on kirjoitettu ja vähintään 150 opintopistettä on suoritettu. Oppilas voi harkintansa mukaan käyttää lukio-opintoihinsa 2,5 – 4 vuotta. Pidentämällä lukio-opiskelua voi keventää opiskeluun viikoittain kuluvaa aikaa ja varata aikaa harrastuksilleen.

Kuortaneen lukion virtuaalikierros